„Bliżej rynku pracy”

Wyniki rekrutacji na staże zawodowe realizowane w terminie lipiec/sierpień 2018 w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

Wyniki rekrutacji na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w terminie od 16.04.2018 do końca czerwca 2018r. w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”


Ogłoszenie o rekrutacji

na udział dla nauczycieli/nauczycielek
w związku z nauczanym zawodem
w kursie Autocad Civil 3D

w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej  w Powiecie Jarosławskim”

 W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej  w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór dla chętnych nauczycieli/nauczycielek ZSDGiL na udział w kursie w zakresie obsługi programu Autodesk AutoCAD Civil 3D, czas trwania kursu 30 godzin, przewidywane rozpoczęcie kursu 04.07.2018r.

Nauczyciele/nauczycielki chętni/chętne do udziału w kursie proszeni/proszone  są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami i osobiste złożenie ich w  biurze projektu  – księgowość (na parterze szkoły).

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze projektu
i ( do pobrania) na stronie internetowej szkoły www.tdgjar.edu.pl

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 19.06. 2018r. do 25.06.2018r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 26.06.2018 r.

 

Chętnych nauczycieli serdecznie zapraszamy do udziału!


Ogłoszenie o rekrutacji

na udział w stażach uczniowskich  dla uczniów i uczennic Technikum nr 6

w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej  w Powiecie Jarosławskim”

 W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej  w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczek na staże , które będą się odbywały w miesiącu lipcu i sierpniu 2018r. (4 tygodnie) i obejmą 150 godzin. Każdy stażysta po zakończeniu stażu
i  przedłożeniu wypełnionego dzienniczka otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł.

Uczestnicy/uczestniczki chętni/chętne do udziału w stażu proszeni/proszone  są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami i osobiste złożenie ich w  biurze projektu  – księgowość (na parterze szkoły). W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze projektu
i ( do pobrania) na stronie internetowej szkoły www.tdgjar.edu.pl

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 14.03. 2018r. do 25.05.2018r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 30.05.2018 r.

Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału!

 


 

Ogłoszenie o rekrutacji

na udział w zajęciach grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Technikum nr 6

w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczek na zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego, które będą się odbywały w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

Uczestnicy/uczestniczki chętni/chętne do udziału w wyżej wymienionych zajęciach proszeni/proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami i osobiste złożenie ich w biurze projektu – księgowość (na parterze szkoły). W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze projektu i do pobrania na stronie internetowej szkoły www.tdgjar.edu.pl

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 12.03.2018r. do 30.03.2018r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 10.04.2018 r.

Chętnych zapraszamy do udziału!


Rekrutacja

Rekrutacja na staże

Rekrutacja na doradztwo zawodowe

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże

Dokumenty do realizacji stażu 

Dla ucznia – Staż 2018 – Galeria

Staż 2017 – Galeria

Lista obecności na stażu

Dziennik stażu

Program stażu 2017

Regulamin rekrutacji ucznia

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Deklaracja udziału w projekcie

Zał. 3 Wzór Oświadczenie uczestnika

Zał. 4 Oświadczenie o dochodach ucznia

Zał. 5 Umowa uczestnictwa

Zał. 6 Dane uczestników indywidualnych

Dla nauczycieli

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Deklaracja udziału w projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenie uczestnika

Zał. 4 Umowa uczestnictwa

Zał. 5 Dane uczestników indywidualnych

Doradztwo zawodowe – Efekty realizacji

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Deklaracja udziału w projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika

Zał. 4 oświadczenie o dochodach ucznia

Zał. 5 Umowa uczestnictwa

Zał. 6 Dane uczestników indywidualnych