„Geodeci ZSDGiL w Hiszpanii” – uroczyste podsumowanie projektu.

Dnia 11 marca w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu odbyło się podsumowanie projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanym ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ , sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta Jarosławski – Pan Stanisław Kłopot wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego, Pan Stanisław Augustyn i Pani Joanna Augustyn – przedstawiciele firmy EDU IT oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych. Spotkanie było okazją do podzielenia się przez uczniów i nauczycieli zdobyta wiedzą, doświadczeniami i wrażeniami z pobytu w Hiszpanii.

W ramach projektu w październiku ubiegłego roku w Valladolid w Hiszpanii swoje praktyki zawodowe odbywało 21 uczniów naszej szkoły pod opieką p. Aleksandry Hołowacz i p. Łukasza Woźniaka. Praktyki geodetów z „Witkowskiego” trwały trzy tygodnie w dwóch przedsiębiorstwach z branży geodezyjnej.  Pozwoliły one uczniom na doskonalenie własnych umiejętności nabytych w trakcie nauki w szkole, zarówno tych zawodowych jak i językowych.

Do Hiszpanii udało się także czworo nauczycieli, którzy w dniach od 14 do 18 lutego odbyli szkolenie, w czasie którego zapoznali się z hiszpańskim systemem kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Szczególnie interesująca była wymiana doświadczeń na temat obowiązków nauczycieli, dokumentacji edukacyjnej oraz systemów oceniania w obu krajach oraz poznanie bazy dydaktycznej w odwiedzanych szkołach. Kadra z Polski obserwowała zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez nauczycieli z Hiszpanii, przedtem zapoznając się z zasadami ich organizacji oraz stosowanymi metodami nauczania. Nie zabrakło także uwag, dotyczących współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami oraz dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W czasie obydwu wyjazdów uczestnicy mieli również okazję poznać kulturę i zwyczaje hiszpańskie oraz nawiązać ciekawe znajomości.

W ramach podsumowania opiekunowie i młodzież podzielili się swoimi wrażeniami, prezentując ciekawe filmy i prezentację z pobytu w Hiszpanii. Zwrócili szczególną uwagę na to, jak owocny był to wyjazd i jak ważne są kompetencje nie tylko zawodowe, ale również językowe. Nie zabrakło wielu ciekawostek i wesołych wspomnień oraz oczywiście hiszpańskich piosenek w wykonaniu uczestników projektu.