Spotkania kulturalno – językowe

Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu w ramach projektu Mobilność osób uczących się i kadry ZSDGIL odbyli kolejne z kilku przewidzianych spotkań. Spotkania te, będące przygotowaniem kulturowo-językowym, prowadzili studenci z Hiszpanii przebywający na podobnych praktykach w naszym kraju. W języku angielskim przedstawiali swój kraj m. in. zarys podziału administracyjnego , gospodarki, system edukacji, główne atrakcje turystyczne oraz codzienne zwyczaje.

Równolegle odbywają się zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Dwutygodniowy wyjazd planowany jest w październiku 2021r.