Akcja Góra Grosza

Społeczność Witkowskiego z wielkim zaangażowaniem włączyła się do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Przekazaliśmy 712,98 zł na rzecz Towarzystwa Nasz Dom, które od ponad 30 lat pomaga dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy ogromne i otwarte serca i razem tworzymy lepszy świat.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Liczna grupa wolontariuszy z Witkowskiego kwestowała dla WOŚP podczas 32 Finału.
Wielkie zaangażowanie naszych wolontariuszy przyczyniło się na wspaniały wynik sztabu 7259 w Jarosławiu, 218148,83 zł, przebijając wynik zeszłoroczny.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za wielkie serca!!!

Charytatywny Maraton Fitness

Wolontariusze z Witkowskiego pomagali w organizacji Charytatywnego Maratonu Fitness, który odbył się w sobotę w  naszej szkole. Zebrane podczas imprezy fundusze zostaną przeznaczone na zakup busa do transportu dzieci dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Jarosławiu.
Bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom za wielkie serca i zaangażowanie!

Konferencja „Wolontariat w trosce o człowieka”

Przedstawiciele wolontariuszy działających w Szkolnym Kole Wolontariatu  razem z opiekunem Panią M. Sosnowy
wzięli udział w konferencji „Wolontariat w trosce o człowieka”.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu zorganizowały to ważne wydarzenie dla pedagogów, opiekunów szkolnych kół wolontariatu i wolontariuszy.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały prezentacje dotyczące aksjologii i prawa oświatowego związane w wolontariatem. Ważną częścią konferencji były wystąpienia dotyczące dobrych praktyk. 
Konferencja jest dla nas impulsem i motywacją do dalszych działań w wolontariacie.

Akcja „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

Społeczność Witkowskiego włączyła się do akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. To koordynowana przez Telewizję Rzeszów zbiórka biało-czerwonych zniczy, które przed 1 listopada zostaną zawiezione na polskie groby we Lwowie i w obwodzie lwowskim.
Dzięki tej akcji znicze z Polski płoną na tysiącach polskich grobów na lwowskich nekropoliach: Cmentarzu Łyczakowskim, Janowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, ale także m.in. w Jaworowie, Strzelczyskach i Pnikucie.
Zaangażowanie w akcję to dla nas lekcja historii i patriotyzmu i ważny dowód pamięci o rodakach spoczywających we Lwowie i na Kresach Wschodnich.
Finał podkarpackiej akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa miał miejsce 24 października w siedzibie Telewizji Rzeszów.