Olimpiada Geodezyjna w Jarosławiu

Idea OlimpiadyWyniki OlimpiadySponsorzyZgłoszone reprezentacje szkółKomitet HonorowyOrganizatorzy
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, której w tym roku jesteśmy gospodarzami, ma długoletnią i bogatą tradycję. Pierwsza edycja, pod nazwą Ogólnopolski Konkurs o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Geodety i Kartografa, odbyła się w 1979 roku w Lublinie. Jej inicjatorami byli: Komisja ds. Młodej Kadry Geodezyjnej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz lubelskie środowisko geodezyjne. Druga edycja została przeprowadzona już pod zmienioną nazwą, która przetrwała do 2006 roku: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie cykliczna impreza zyskała z woli Ministra Edukacji Narodowej rangę olimpiady.

Organizatorem olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, współdziałający z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Co roku organizatorem i gospodarzem danej edycji jest szkoła, której uczestnicy zdobyli poprzednio drużynowo pierwsze miejsce. Główny ciężar przygotowań spoczywa na Komitecie Organizacyjnym Konkursu, a przede wszystkim na szkole będącej gospodarzem. Skład jury ustala Komitet Główny Konkursu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że większości konkursom przewodniczył do tej pory prof. dr hab. inż. Józef Wędzony, jego zastępcą był prof. dr hab. inż. Jerzy Fellman, a nauczycieli szkół geodezyjnych reprezentował mgr inż. Eugeniusz Tes.

Olimpiada odbywa się w następujących etapach: klasowym, szkolnym, okręgowym i centralnym. Zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności obejmuje teorię i praktykę uczniów techników geodezyjnych z podstawowych przedmiotów specjalistycznych w dziedzinie geodezji i kartografii, z zakresu wiedzy programowej oraz wykraczającej poza wymagany program nauczania w szkole.

W wyniku eliminacji szkolnych (odbywają się one w październiku) komisja wyłania trzyosobową drużynę, która reprezentuje placówkę na wyższym etapie. Eliminacje okręgowe olimpiady przeprowadza się w formie zadań testowych i pisemnych oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych w terenie. Wyłaniają one 3 laureatów drużynowych i 10 finalistów indywidualnych, którzy kwalifikują się do etapu centralnego.

Etap okręgowy trwa dwa dni. Uczestnicy rozwiązują zadania pisemne i testowe. Drugiego dnia wykonują zadania terenowe, oceniane przez jury złożone z pracowników naukowych uczelni geodezyjnych i wybitnych praktyków. Organizatorzy planują, aby popołudnie drugiego dnia przebiegało w atmosferze rekreacyjno-turystycznej, a uczestnicy i goście mogli zauroczyć się pięknem Jarosławia i okolic oraz Pogórza Przemyskiego.

Olimpiadom Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej towarzyszą sympozja z udziałem nauczycieli – opiekunów. Finał dla dziesięciu uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, przeprowadza się trzeciego dnia. Poprawność odpowiedzi ustnych ocenia kilkuosobowe jury. Po wyłonieniu laureatów następuje ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych oraz zakończenie kolejnej edycji olimpiady.

Uczestnicy etapu centralnego zwolnieni są z części pisemnej egzaminu z przygotowania zawodowego, co jest równoznaczne z zaliczeniem tej części egzaminu z wynikiem najwyższym. Dziesięciu laureatów etapu centralnego nabywa uprawnienia do rozpoczęcia studiów na kierunku geodezja w uczelniach, w których senat podejmie odpowiednią uchwałę w tym zakresie. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w olimpiadzie, uzyskują prawo wstępu na kierunek geodezja na dowolnej uczelni wyższej.

Jak już wspomniano wyżej, tradycją jest, że etap okręgowy i centralny olimpiady organizuje szkoła, z której pochodzi zwycięzca indywidualny lub drużynowy wcześniejszej edycji. Jako że nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni w XXXIII Olimpiadzie w Rzeszowie (przed rokiem), teraz będziemy podejmować najlepszych geodetów z 34 szkół średnich z całej Polski. Finał olimpiady odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia bieżącego roku.

Warto przypomnieć, że reprezentanci naszej szkoły w poprzednich edycjach olimpiady wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca zarówno indywidualnie, jak i drużynowo (nasze osiagnięcia). Na odniesione sukcesy złożyło się wiele pracy ze strony nauczycieli, a przede wszystkim uczniów.

Wszystkim uczestnikom finału XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, która odbędzie się w tym roku w Jarosławiu, życzymy sukcesów. Opiekunom zaś miłego pobytu w naszej szkole i mieście.

Gospodarze olimpiady


REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Wyniki etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Tomasz Kocot Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie 
II Mateusz Bielecki Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
III Sebastian Kubejko Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
IV Damian Tondaś Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowcu Wielkopolskim  
V Aneta Nikiciuk Zespół Szkół Budowlano-Geodzyjnych im. Stefana Wł. Bryły w Białymstoku
VI Arkadiusz Sukta Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 
VII Daniel Zmysłowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
VIII Wojciech Karaś Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
IX Przemysław Kapeluszny Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie 
X Bartłomiej Cybulski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi

 

Wyniki drużynowe 

Miejsce Szkoła
I Zespół Szkół Budowlano-Geodzyjnych im.Stefana Wł. Bryły w Białymstoku                  
II Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie
III Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
IV Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Gratulujemy!


Szczegółowe wyniki etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu – wersja pełna

Wyniki drużynowe etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu – wersja pełna

Olimpiadę geodezyjną w Jarosławiu wsparły finansowo, organizacyjnie instytucje samorządowe oraz firmy prywatne. Przedstawicielom wymienionych niżej instytucji serdecznie dziękujemy za wielką życzliwość, dzięki której wspomniane przedsięwzięcie stało się możliwe do zrealizowania i atrakcyjniejsze w swojej formie.

star Pan Jerzy Batycki – Starosta Jarosławski
n top tlo Pan Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławia
uczelnia jar Pan prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec – Rektor PWSTE w Jarosławiu
gmina Pan Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław
indeks Pani Jadwiga Gryczman – Dyrektor I Oddziału PKO BP w Jarosławiu
gomar Pan Jan Połeć – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno – Projektowych GEOMIAR Sp. z o. o. w Jarosławiu 
georges Pan Rafał Kraska – Prezes GEORES Sp. z o. o. w Rzeszowie
geotop Pan Józef Chruszczyński – „GEOTOP” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych w Rzeszowie
mmmm Pan Franciszek Gryboś – Prezes Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej SA w Tarnowie
logo mggp aero Pan Jacek Siedlik – Prezes Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej Aero Sp. z o. o. w Tarnowie
Geomap Z.G. Pan Stanisław Soszka – Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOMAP w Zielonej Górze
naglowek Pan Marek Polański – Prezes Przedsiębiorstwa Obsługi Gazownictwa POL-GAZ Sp. z o. o. w Jarosławiu
1 Pan Grzegorz Sobina – Regionalne Biuro Partnerskie TPI Sp. z o. o Rzeszów
logo Pan Łucjan Pietluch – Prezes Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie
gggg Pan Marian Leśniowski – Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego LEMAR Sp. z o. o. w Jarosławiu
lu  LU Polska SA

 

Józef Chruszczyński, „GEOTOP” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych w Rzeszowie

Ryszard Brzozowski, Prezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie

Włodzimierz Balcerek, Prezes GeoserV Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Warszawie

Stanisław Soszka, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „GEOMAP” w Zielonej Górze

Florian Romanowski, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPeGieKa” Sp. z o. o. w Elblągu

Zbigniew Głogowski, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o. o. w Krakowie

Dariusz Stepnowski, Prezes IMPEXGEO w Nieporęcie

Franciszek Gryboś, Prezes Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej SA w Tarnowie

Ludmiła Pietrzak, Prezes InterTIM w Suwałkach

Lech Nowogrodzki, Prezes Esri Polska Warszawa

Robert Widz, Prezes INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Waldemar Klocek, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie

Jerzy Albin, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie Sp. z o. o.

Józef Chruszczyński, „GEOTOP” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych w Rzeszowie

Ryszard Brzozowski, Prezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie

Włodzimierz Balcerek, Prezes GeoserV Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Warszawie

Stanisław Soszka, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „GEOMAP” w Zielonej Górze

Florian Romanowski, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPeGieKa” Sp. z o. o. w Elblągu

Zbigniew Głogowski, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o. o. w Krakowie

Dariusz Stepnowski, Prezes IMPEXGEO w Nieporęcie

Franciszek Gryboś, Prezes Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej SA w Tarnowie

Ludmiła Pietrzak, Prezes InterTIM w Suwałkach

Lech Nowogrodzki, Prezes Esri Polska Warszawa

Robert Widz, Prezes INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Waldemar Klocek, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie

Jerzy Albin, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie Sp. z o. o.

 

Alfabetyczny wykaz szkół biorących udział w olimpiadzie:

 • Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie
 • Państwowa Szkoła Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie
 • Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe w Warszawie
 • Technikum Transportowe w Gdyni
 • Zespół Szkół Budowlano Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Budowlano-Geodzyjnych im. Stefana Wł. Bryły w Białymstoku
 • Zespół Szkół Budowlanych im. gen. J. Bema we Wrocławiu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierz Wielkiego w Szczecinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
 • Zespół Szkół Budowlanych Technikum Geodezyjne w Żarach
 • Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 • Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
 • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza Technikum Geodezji i Kształtowana Środowiska nr 12 w Krakowie
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
 • Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
 • Zespół Szkół nr 2 w Bochni im. Stanisława Konarskiego
 • Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcach Świętokrzyskich
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalinych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy
 • Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego Publiczne Technikum nr 1 w Opolu
 • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
 • Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego Technikum nr 1

W skład Komitetu Honorowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej I Kartograficznej – Jarosław 2012 weszły następujące osoby:

KOMITET HONOROWY

 • Główny Geodeta Kraju
 • Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Chomycz–Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki
 • Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec – Rektor PWSTE Jarosław
 • Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego
 • Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosław
 • Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław

Za prawidłowy przebieg XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej I Kartograficznej w Jarosławiu odpowiada:

ORGANIZATOR OLIMPIADY:

 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Zespół Szkół Drogowo–Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu (gospodarz olimpiady)

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 • Przewodniczący – mgr inż. Andrzej Szymczak
 • Wiceprzewodniczący – mgr inż. Leszek Cieciura
 • Przedstawiciel GUGiK – mgr inż. Adolf Jankowski
 • Sekretarz – mgr inż. Włodzimierz Kędziora
 • Członkowie:
  – prof. Marcin Barlik
  – dr inż. Adam Boroń 
  – mgr inż. Jakub W. Frelek
  – dr inż. Maria Gadomska
  – prof. Andrzej Hopfer
  – prof. Edward Kujawski
  – dr inż. Bartosz Mitka
  – dr inż. Marian Sołtys
  – prof. Janusz Śledziński
  – dr inż. Jakub Szczepański
  – dr inż. Andrzej Pachuta
  – dr hab. inż. Krystian Pyka
  – mgr inż. Eugeniusz Tes
  – mgr inż. Janusz Walo
  – prof. Zofia Więckowicz
  – mgr inż. Tadeusz Panek  – Dyrektor Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w  Jarosławiu
  – inż. Krzysztof Cisek Prezes Oddziału SGP w Rzeszowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: mgr inż. Tadeusz Panek – Dyrektor Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
 • inż. Krzysztof Cisek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Rzeszowie
 • Członkowie (nauczyciele ZSDGiL):
  – mgr Mieczysław Rodzinka
  – mgr inż. Barbara Świątek
  – mgr inż. Wiesław Fołta
  – inż. Barbara Stańda
  – mgr Małgorzata Imiełowska
  – mgr Marek Biały
  – mgr Marek Przybylski
  – mgr Józefa Fołta
  – mgr Anna Kiczek
  – mgr Joanna Hawryłko
  – mgr Anna Wasiuta
  – mgr Agata Wilczyńska
  – mgr Renata Tomaka-Pasternak
  – mgr Marzena Martynowicz
  – mgr Aleksandra Hołowacz
  – mgr inż. Jerzy Biały
  – mgr Bernadeta Pajda
  – mgr Krzysztof Tuczapski
  – mgr Elżbieta Gruca-Drążek