Technikum Drogowe

dzasady

Nazwa kierunku

Klasa 1D – technik budowy dróg.

 

Nazwa innowacji

BIM 5D (Building Information Modelling) – cyfrowy proces budowania.

 

Przedmioty rozszerzone

Matematyka.

 

Przedmioty punktowane

Język polski, matematyka, geografia, informatyka.

 

Drugi język obcy

Język niemiecki.

 

Opis kierunku

Klasa objęta programem stypendialnym.

Na tym profilu uczeń :

  • nauczy się projektowania dróg, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich
  • pozna inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym i oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i nadzoru dróg
  • dowie się, jak utrzymać drogi i mosty oraz sprawować nad nim nadzór oraz jak kierować procesem inwestycyjnym
  • pozna BIM jako cyfrowy proces budowania
  • nauczy się sporządzać kosztorysy robót drogowych i wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

 

Kwalifikacje zawodowe

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Wymagana minimalna ilość punktów

80 pkt.