Matematyka okiem fotografa

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSUI. NAZWA KONKURSU

MATEMATYKA OKIEM FOTOGRAFA

II. ORGANIZATORZY

 • Organizatorem konkursu Matematyka okiem fotografa nazywanego dalej konkursem jest Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele: Ewelina Buksa – przewodniczący, Magdalena Szramik, Anna Wróbel.

III. CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką

 • Zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki

 • Rozwijanie pasji fotograficznej

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się prawidłową terminologią matematyczną

IV. UCZESTNICY

 • Konkurs ma charakter indywidualny

 • Konkurs jest skierowany do uczniów, którzy potrafią spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych

 • Każdy uczeń powinien mieć opiekuna – nauczyciela matematyki z ramienia swojej szkoły

V. PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs jest jednoetapowy

 • Udział w konkursie jest bezpłatny

 • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.

 • Zalecana rozdzielczość zdjęć 300 dpi.

 • Dopuszcza się drobny retusz

 • Elementy brane pod uwagę przy ocenie zdjęć: jakość, technika wykonania zdjęcia, kreatywność, opis poprawny pod względem merytorycznym

 • Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu plików fotograficznych wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) na adres e – mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Podpisane oświadczenia (zał. 2) można dostarczyć osobiście albo przesłać listownie na adres organizatora Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych, ul. Św. Ducha, 37-500 Jarosław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się
  z regulaminem konkursu i jest wyłącznym autorem nadesłanych zdjęć i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste zdjęć

 • Na fotografiach nie mogą być umieszczone wizerunki osób

 • Nie należy umieszczać opisu na zdjęciu, opis należy wpisać w formularzu (zał. 1)

 • Termin nadsyłania zdjęć upływa 9 kwietnia 2021 r.

 • Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na publikację prac przez organizatora konkursu

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

VI. FINAŁ KONKURSU

 • Spośród uczestników konkursu jury wybierze laureatów

 • Nadesłane fotografie zostaną opublikowane na stronie www.tdgjar.edu.pl i szkolnej stronie Facebook, bez podania danych osobowych autorów

 • Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie www.tdgjar.edu.pl i szkolnej stronie Facebook z podaniem danych osobowych autorów

 • Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tdgjar.edu.pl oraz szkolnej stronie Facebook

 • Każda osoba nagrodzona zostanie poinformowana dodatkowo drogą telefoniczną lub e – mailową

 • Wręczenie nagród odbędzie się na terenie ZSDGiL w ustalonym przez organizatorów dniu

 • Osoby nagrodzone przyjeżdżają po odbiór nagród na koszt własny

 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

VII. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 • Opracowanie regulaminu konkursu

 • Udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie

 • Ocena formalna przesłanych zdjęć i ich opisów

 • Powołanie zespołu wyłaniającego laureatów

 • Ogłoszenie wyników konkursu

 • Prowadzenie dokumentacji.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji Konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr 2)

 • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie należy wysłać na adres organizatora.

 • Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.tdgjar.edu.pl w zakładce Dla kandydata

 • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres e-mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Administratorem danych osobowych Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych
  i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, ul. Świętego Ducha 1 , 37-500 Jarosław.

 

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support