Ogłoszenie o rekrutacji 2

Uwaga – przedłużenie terminu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu POWER zakwalifikowała do dofinansowania projekt pod nazwą :

Mobilność uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL ”.

Grupa 21 uczniów na praktyki zagraniczne zostanie wyłoniona w drodze rekrutacji.
O wyborze uczniów decydują: osiągnięte wyniki w nauce, zachowaniu, zaangażowanie w życie szkoły, działalność pozaszkolna, wolontariat.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest otrzymanie oceny co najmniej „ dobry” z zachowania za poprzedni semestr oraz średniej ocen nie mniejszej niż 3,6.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania jest wypełnienie specjalnego druku pobranego ze strony internetowej naszej szkoły -podpisanie go przez rodziców oraz wychowawcę klasy i złożenie go w sekretariacie ZSDGiL.

Informujemy, że termin złożenia wniosków upływa dnia: 16 kwietnia o godzinie 12.00.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz weryfikacji formularzy rekrutacyjnych Komisja przedstawi listę uczniów , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w praktyce oraz listę rezerwową.

Każdy uczeń , który nie został zakwalifikowany do udziału w praktyce może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji odwołać się do Dyrektora Szkoły od podanych wyników kwalifikacji.

* Z uwagi na naukę w trybie zdalnym, Wychowawcy podpisują formularze po ich złożeniu w sekretariacie szkoły.

Koordynator: Wiesław Fołta

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych

im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL

Nr: 2020-1-PL01-KA102-080682

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support