OGŁOSZENIE o wyborze oferty na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów

ZSDGiL.KR.271.03.2017                                                                                                                      Jarosław, 24.03.2017 r.                                                                                                                                                                                                   

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów dla Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu”, informuję, że w celu wykonania przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:

Firma Handlowa ER-TEL s.c. 
 ul. Grucy 4
37-500 Jarosław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został wykluczony, a oferta złożona przez tego Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego i nie została odrzucona z postępowania. Oferta ta zawiera najniższą cenę realizacji zamówienia spośród ofert podlegających ocenie i została wybrana jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego z uwagi na fakt, że jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia.

Liczba złożonych ofert: 3
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Kryterium wyboru ofert:
Cena: cena 100%

Koszt zamówienia: 5 553,33 zł brutto (słownie zł: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 33/100).

ROZEZNANIE RYNKU na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów

ZSDGiL.KR.271.03.2017                                                                                 Jarosław, 16.03.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 16.03.2017r
na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów
dla Zespołu Szkół 
Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
w Jarosławiu

 

Zapytanie

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support