W pigułce

Fot. Technikum Geodezyjne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dawny budynek II Gimnazjum. Zbudowany w 1903 r. Zdjęcie z ok. 1953 roku. Zbiory Muzeum w Jarosławiu


1898 – powstanie szkoły, która miała wówczas nazwę Wyższa Szkoła Realna

1903 – ukończenie budowy budynku przy ulicy Świętego Ducha

1920 – w wyniku reformy szkoła uzyskała status 8 – letniego gimnazjum matematyczno – przyrodniczego

1926 – szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego

1926 – pierwsze matury

1930 – Odsłonięcie tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

1940 – powstanie 2-letniego Liceum Drogowo – Wodnego przy Państwowej Szkole Budownictwa

1944 – powstanie 3-letniego Liceum Drogowo – Wodnego

1950 – powstanie 4-letniego Technikum Drogowego oraz Technikum Wodnego

1951 – przeniesienie szkoły do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Świętego Ducha

1952 – sutereny zamieniono na warsztaty szkolne

1966 – dobudowanie III piętra

1972 – połączono technikum Drogowe i technikum Geodezyjne, utworzono Technikum Drogowo-Geodezyjne

1988 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Melioracji Wodnych

1991 – utworzenie kierunku hydrologicznego

1992 – utworzenie liceum ogólnokształcącego

1995 – utworzenie kierunku inżynieria środowiska i melioracje wodne

1995 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Inżynierii Środowiska

2004 – nadanie szkole imienia Augusta Witkowskiego

2004 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych

2005 – oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej

2018 – oddanie do użytku nowego pokoju nauczycielskiego