WYJAZD

POWER (ERASMUS+) w Hiszpanii !

Od dnia 4 października do 22 października grupa GEODETÓW z naszej szkoły przebywała w pięknej Hiszpanii, w mieście Valladolid, które leży w środkowej części państwa. Celem wyjazdu były praktyki zawodowe z projektu POWER VET na zasadach ERASMUS+. Opiekę nad wyjeżdżającymi pełnili: p. Aleksandra Hołowacz oraz p. Łukasz Woźniak. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać szkolnictwo w tamtejszych szkołach, uczestniczyć w pracach geodezyjnych oraz w zajęciach z zagospodarowania przestrzennego. Nasi geodeci uczestniczyli w wykładach związanych z pomiarami geodezyjnymi, poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie prac geodezyjnych wykonywanych przez pracowników z branży oraz wymieniali doświadczenia zawodowe. Oprócz poznania geodezji „od podszewki”, nasi uczniowie poznali tez regionalną kuchnię oraz tradycje panujące w Hiszpanii. Podczas spotkania w ramach „Erasmus Day”, zapoznali się też z zasadami funkcjonowania branży geodezyjnej we Francji. Ponadto uczestnicy spotkania z Francji wymieniali się z nami wrażeniami dotyczącymi analogicznych projektów.

Każdy dzień był bardzo intensywny, wymagał wiele wysiłku od każdego z uczestników ale dostarczył dużo pozytywnych wrażeń a przede wszystkim bezcennej sporo wiedzy i umiejętności, która w sposób doskonały dopełniła naukę w szkole.