Ogłoszenie o rekrutacji

Uwaga

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu POWER zakwalifikowała do dofinansowania projekt pod nazwą :

Mobilność uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL ”.

Grupa 21 uczniów na praktyki zagraniczne zostanie wyłoniona w drodze rekrutacji.
O wyborze uczniów decydują: osiągnięte wyniki w nauce, zachowaniu, zaangażowanie w życie szkoły, działalność pozaszkolna, wolontariat.

Na potrzeby procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z uczniami, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj (podpisany przez Wychowawcę* klasy oraz Rodzica).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej przydzielać będą punkty wg. następujących kryteriów:

  • wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych, osiągnięcia i umiejętności zawodowe: 1-10 pkt

  • ocena z zachowania, postawa społeczna, działalność pozalekcyjna: 1-6 pkt

  • znajomość języka angielskiego oraz odporność na stres: 1-5 pkt

  • samodzielność, operatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w grupie: 1-4 pkt

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest otrzymanie oceny co najmniej „ dobry” z zachowania za poprzedni semestr oraz średniej ocen nie mniejszej niż 3,6.

Nabór uczniów odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 godzina 12.00 sala szkolna nr 26, II piętro.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania jest wypełnienie specjalnego druku pobranego ze strony internetowej naszej szkoły -podpisanie go przez rodziców oraz wychowawcę klasy i złożenie go w sekretariacie ZSDGiL do dnia 20 kwietnia 2021 godzina 10.00 -celem weryfikacji poprawności danych oraz podpisania przez Wychowawcę*.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz weryfikacji formularzy rekrutacyjnych Komisja przedstawi listę uczniów , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w praktyce oraz listę rezerwową.

Każdy uczeń , który nie został zakwalifikowany do udziału w praktyce może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji odwołać się do Dyrektora Szkoły od podanych wyników kwalifikacji.

2R.REGULAMIN rekrutacji

* Z uwagi na naukę w trybie zdalnym, Wychowawcy podpisują formularze po ich złożeniu w sekretariacie szkoły.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL
Nr: 2020-1-PL01-KA102-080682

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support