Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW:

p.Ewa Rokoszyńska – Przewodniczący

p.Bernadetta Korczewska – Wiceprzewodnicząca

p.Beata Grzyb – Sekretarz

p.Artur Gwóźdź, p.Magdalena Kmiecik-Pobuta – członkowie

Konto Rady Rodziców: 76 9096 0004 3001 0047 9662 0001