Uczelnie współpraca

Politechnika im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Uczniowie mają możliwość udziału w pasjonujących lekcjach naukowych prowadzonych przez wykładowców i studentów Wydziału Chemicznego. Celem tych lekcji z jednej strony jest ukazanie, że chemia jest ciekawą i widowiskową dziedziną nauki, a z drugiej strony zaprezentowanie uczniom założeń programu ADAMEDSmartUP. Pokazy naukowe promujące program będą odbywać się w grudniu 2017r. w dni powszednie w standardowych godzinach pracy szkoły.

ADAMEDSmartUP to projekt naukowo – edukacyjny mający na celu popularyzację  nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań  szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach z języka angielskiego.

Uczniowie klas architektonicznych ZSDGiL co roku wyjeżdżają na uczelnie PWSW w Przemyślu, gdzie biorą udział w warsztatach, na których zdobywają merytoryczną wiedzę z zakresu Architektury Wnętrz. Nasi uczniowie mogą zapoznać się z ofertą uczelni i programami wybieranymi przez studentów w następujących specjalnościach dyplomowych:

– Projektowanie Architektury Wnętrz,

– Projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz,

– Projektowanie wystaw.

Architektura wnętrz jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla młodzieży zainteresowanej sztuką, architekturą, kulturą i tradycją w wymiarze lokalnym jak i krajowym.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Młodzież ma możliwość udziału w Dniach Otwartych, na wydziale architektury ogólnej, architekturze krajobrazu oraz gospodarce przestrzennej. Uczniowie odwiedzając uczelnie, poznają ofertę szkoły, pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia z rzeźby, rysunku oraz grafiki komputerowej. Uzyskują informacje o studiach inżynierskich i możliwości zdobywania stopni studiów wyższych.

Politechnika Wrocławska

Uczniowie odwiedzając Politechnikę Wrocławską,  uzyskują informacje o wydziale, wskaźnikach rekrutacyjnych decydujących o przyjęciu kandydata na studia oraz biorą udział w wykładach o kierunkach Architektury i Urbanistyki oraz Gospodarki Przestrzennej, kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury, mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych oraz oprogramowania, udostępnianego poza zajęciami, zakupionego przez uczelnię. Przyszli studenci tej uczelni nabywają wiedzę o wdrożonych systemach punktów kredytowych ECTS oraz mobilności studentów MOSTECH, zapewniającej elastyczność wyboru miejsca studiów za granicą np. w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym, oferuje również studia w języku angielskim, o czym dowiadują się nasi uczniowie podczas wykładu oraz zwiedzania uczelni.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Młodzież ucząca się w naszej szkole w klasach o profilach ścisłych, uczestniczy w Pokazach z Fizyki organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Nawiązana została stała współpraca z PWSTE w Jarosławiu polegająca na cyklicznych (raz w miesiącu) zajęciach warsztatowych z fizyki. Uczniowie mają okazję przeprowadzenia pomiarów fizycznych i eksperymentów w Instytucie Inżynierii Technicznej. Podczas spotkań z pracownikami uczelni obserwują pokazy doświadczeń oraz sami dokonują prób eksperymentalnych.