ROZEZNANIE RYNKU na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów

ZSDGiL.KR.271.03.2017                                                                                 Jarosław, 16.03.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 16.03.2017r
na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów
dla Zespołu Szkół 
Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
w Jarosławiu

 

Zapytanie

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia