Konkurs Language Master

Przykładowy arkusz

Zadaniem konkursowym będzie test wielokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz kulturoznawstwa. Zagadnienia kulturoznawcze obejmują ogólną wiedzę dotyczącą Kanady: linki.

Prosimy w dniu konkursu o przyniesienie wypełnionych kart zgłoszeniowych: link.

REGULAMIN KONKURSU

Cele:

 • Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów na poziomie egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz podstaw wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 • Pragniemy wzmocnić motywację uczniów do nauki i popularyzować znajomość języka angielskiego i realiów kulturowych krajów anglojęzycznych.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław.
 • Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego przed egzaminem końcowym.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie może wziąć udział do 10 uczniów z danej szkoły (jeżeli wyrażą Państwo chęć zgłoszenia większej ilości prosimy o kontakt z organizatorami).
 • Konkurs ma charakter indywidualny.

Zadanie konkursowe:

 • Zadaniem konkursowym będzie test wielokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz kulturoznawstwa.
 • Zagadnienia kulturoznawcze obejmują ogólną wiedzę dotyczącą Kanady(linki)
 • Oceny prac dokona jury w składzie nauczycieli języka angielskiego w ZSDGiL.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 • Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.
 • Konkurs odbędzie się 8 marca 2019 roku o godzinie 10:00 (prosimy o pojawienie się w szkole najpóźniej o 9:45).

Zgłoszenia kandydatów:

 • Preferowany kontakt zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://goo.gl/sMZnUq
 • Termin zgłoszenia do 1 marca 2019. Szkoła może zgłosić kandydatów telefonicznie pod numerem telefonu 16 621 32 82 lub drogą mailową sekretariat@tdgjar.edu.pl do 1 marca 2019 roku.
 • Prosimy w dniu konkursu o przyniesienie wypełnionych kart zgłoszeniowych(link)

Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Koordynatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Krzysztof Tuczapski, Wojciech Trelka i Łukasz Stec.