Konferencja „Wolontariat w trosce o człowieka”

Przedstawiciele wolontariuszy działających w Szkolnym Kole Wolontariatu  razem z opiekunem Panią M. Sosnowy
wzięli udział w konferencji „Wolontariat w trosce o człowieka”.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu zorganizowały to ważne wydarzenie dla pedagogów, opiekunów szkolnych kół wolontariatu i wolontariuszy.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały prezentacje dotyczące aksjologii i prawa oświatowego związane w wolontariatem. Ważną częścią konferencji były wystąpienia dotyczące dobrych praktyk. 
Konferencja jest dla nas impulsem i motywacją do dalszych działań w wolontariacie.