Światełko Pamięci

W dniu 4.11.2018 r. przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych wraz z opiekunem Panem Rafałem Wróblem wzięli udział w wyjeździe na Ukrainę  zorganizowanym przez Panią Poseł Annę Schmidt-Rodziewicz. Grupie towarzyszyli Pani Poseł oraz Konsul Generalny RP we Lwowie Pan Rafał Wolski.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili dawne polskie cmentarze w Mościskach, Malechowie, Zadwórzu i Lwowie, gdzie zapalili znicze zebrane w ramach akcji organizowanej w naszej Szkole  „Światełko Pamięci”.

Na zakończenie wzięli udział w koncercie Orkiestry Młodej Filharmonii i Chóru Filharmonii z Krakowa w Bazylice Archikatedralnej we Lwowie w ramach Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.