Jarosławska Parabola Dziejowa

Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu w dniu 25 października zaprosili mieszkańców miasta oraz reprezentacje szkół na wydarzenie Jarosławska Parabola Dziejowa „Niepodległość miała 20 lat”. W jubileuszowym roku Niepodległej to kolejny, ważny akcent miejskich obchodów, tym razem upamiętniający Jarosławską Kompanię Legionów.

Podczas tego wydarzenia uczniowie ZSDGiL  byli obserwatorami przedstawienia -„Chrzest bojowy czyli żołnierska sprawa Jarosławskiej Kompanii, wzięli udział w podniesieniu Flagi Państwowej na maszt, odśpiewali Hymn RP,  byli obserwatorami wystrzału salwy honorowej,  uroczystym wymarszu Jarosławskiej Kompanii Legionowej i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz zatańczyli w korowodzie poloneza na 100 par.

Opiekunem grupy byli prof. J. Fołta i prof. R. Wróbel

„Nie zna naszej młodzieży ten, kto nie widział, 
tych dzieci jarosławskich, 
nieustraszonych, walecznych, mężnych”

ppor. Serafin Dobrzański, 
d-ca Jarosławskiej Kompanii Legionów