Wyniki etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Technicznej

Dnia 9 stycznia 2018r., w naszej szkole, odbył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy Technicznej. W konkursie wzięło udział 25 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test składający się z 40 zadań. Z zadaniami najlepiej poradzili sobie i wezmą udział w drugim etapie:

Sebastian Sobolewski klasa 3b

Szymon Pupka klasa 1cm

Michał Pich klasa 1 cm

Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” – odważ się być mądrym, jest konkursem interdyscyplinarnym, organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie „Nauka i Rozwój”. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Obejmuje wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz techniki (poszerzonej o historię wynalazków i współczesnych osiągnięć technicznych).

II etap Konkursu odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 800, natomiast III etap w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1000.