Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur”

W dniu 31 października 2017 r. odbył się w szkole konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Abitur zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o., w którym udział wzięli chętni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.

Konkurs polegał na pisemnym rozwiązaniu testu, składającego się z ciekawie skonstruowanych pytań, które badały umiejętności uczniów w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Stopień trudności testu był dostosowany do poziomu umiejętności uczniów poszczególnych klas. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie kompetencji językowych. Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur mogli zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Najlepszych uczniów, którzy w konkursie zdobyli  największą liczbę punktów organizator uhonorował dyplomami i nagrodami.

Z przyjemnością informujemy, że wśród najlepszych w naszej szkole znaleźli się:

Emilia Matrejek – 19 pkt. ( mgr Monika Sosnowy)

Jakub Flis – 17 pkt. (mgr Małgorzata Czerwińska)

Weronika Brzozowska – 17 pkt. (mgr Małgorzata Czerwińska)

Maria Ochyra – 17pkt (mgr Marzena Zwolska)

Urszula Nietrzeba  – 17 pkt. (mgr Marzena Zwolska)

Aleksandra Iwanowicz – 16 pkt. (mgr Małgorzata Czerwińska)

Aleksander Początek – 16 pkt. (mgr Marzena Zwolska)

Gratulujemy