Druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia rozpoczęta

W środę 20 grudnia br. w Sali Narad jarosławskiego ratusza rozpoczęła się druga dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Reprezentanci szkół, którzy zgłosili chęć działania w radzie, wybrali prezydium. Nominacje młodym radnym wręczyli: burmistrz Waldemar Paluch, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Tadeusz Słowik oraz radny Piotr Kozak, który pełni również funkcję koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta.

Na swoim pierwszym posiedzeniu młodzi radni podjęli uchwały – o wyborze przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta: Karol Krok z Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu,
 • Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta: Julia Mickiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta: Maciej Mazur z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiego w Jarosławiu,
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta: Michał Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu,
 • Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta: Hubert Twarowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,
 • Nikola Andrejko ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Martyna Brudek ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu,
 • Hubert Dopart ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Klaudia Górska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,
 • Kamil Halejcio z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
 • Zuzanna Marczak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu,
 • Alicja Misiąg ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu,
 • Eliza Sękiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu ,

Fabian Winiarz z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu.