Szkolna Grupa Teatralna

Szkolna Grupa Teatralna pracowała nad warsztatem improwizatorskim!

27 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się zajęcia w zakresie improwizacji z Alanem Pakoszem, liderem kabaretu PUK. Uczniowie w ramach zajęć warsztatowych ćwiczyli uruchamianie wyobraźni i umiejętność opanowania szalonych tego efektów. jak sami mówią: „Było świetnie. Te 4 godziny minęły zdecydowanie za szybko”. Młodzi aktorzy wykazali się zaangażowaniem i już czekają na więcej: „Energia i doświadczenie prowadzących to żywa reklama! Pokazano nam, że ogranicza nas jedynie własna wyobraźnia. Doświadczenie na plus”.