Informacja o wynikach rekrutacji do projektu ERASMUS+

W  ramach konsorcjum  Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu z firmą EDU-IT jest realizowany program mobilności, finansowanej ze środków Unii Europejskiej – Program Erasmus+.
Po przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku rekrutacji do ww. programu zostali zakwalifikowani:
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ERASMUS+
nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224
1.  Bartłomiej Syndyka
2.  Jakub Walicki
3.  Hubert Półtorak
4.  Oskar Wilczek
Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie ERASMUS+
 nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224
1.  Wiesław Fołta
2.  Łukasz Woźniak
3.  Krzysztof Tuczapski