Spotkanie z architektem…

Tradycją Witkowskiego stały się już cykliczne spotkania z Panem dr. Bartłomiejem Żukowskim z Instytutu Architektury w Rzeszowie. Tegoroczne wykłady dla uczniów z klasy architektonicznej odbyły się 6 września. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem zgłębiali techniki i formy stosowane w rysunku architektonicznym. Przyszli studenci mieli okazję podziwiać prace swoich starszych kolegów, którzy w okresie wakacyjnym mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności podczas plenerów wyjazdowych w Grecji czy Hiszpanii. Przy tej okazji gratulujemy absolwentom klasy architektonicznej wspaniałych sukcesów, ponieważ 100 % naszych uczniów zdało egzaminy i dostało się na wydziały architektury.