Pierwszy dzwonek za nami ! Rok szkolny 2017 / 2018 rozpoczęty

Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpoczęła się Mszą Świętą w Jarosławskiej Kolegiacie o godz. 9.30. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim wyjątkowi goście : p. Lucyna Paulo– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  p. Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski i p. Józef Szkoła – Wicestarosta. Starosta Jarosławski, przemawiając życzył wszystkim owocnej pracy i nauki.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy ze stanowiska dyrektora wybitnego człowieka, p. Tadeusza Panka, który godnie reprezentował szkołę przez 25 lat. Ze szkoły odszedł także ksiądz Władysław Dubiel, uwielbiany przez młodzież, a na stanowisku wicedyrektora nie zobaczymy już p. Wiesława Wyczawskiego.

Oprócz smutnych pożegnań, miały miejsce również radosne powitania. Stanowisko dyrektora objęła p. Renata Tomaka– Pasternak, a wicedyrektora, p. Łukasz Stec.

Pani dyrektor przywitała wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności pierwszoklasistów, którzy złożyli ślubowanie. Po mobilizującym do nauki apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Zobacz pozostałe zdjęcia

Oliwia Gładysz kl. 2a