Liceum Ogólnokształcące (po podstawówce)

Klasa 1CKlasa 1FKlasa 1HKlasa 1P

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub j. angielski,

z programem autorskim – j. angielski w medycynie.

Drugi język obcy: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa biologiczna-chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych i pokrewnych oraz przyrodniczych.

Innowacje: W klasie II realizowana jest innowacja „Język angielski w medycynie”, uczniowie poznają leksykę dotyczącą zagadnień specjalistycznych medycznych, którymi posługują się lekarze i ratownicy medyczni w świecie medycyny

KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka,

z programem autorskim – grafika komputerowa.

Drugi język obcy: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka.

Klasa o ukierunkowaniu politechnicznym przygotowująca do studiów na kierunkach związanych

z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych i informatycznych.

Innowacje: „Grafika komputerowa” – uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. Będzie przygotowany do pracy
w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym
w obszarach reklamy, prezentacji, plastyki i wizualizacji danych.

KLASA LINGWISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia,

z programami autorskimi: tłumaczeniowym z j. angielskiego, zajęć artystycznych oraz państwa i prawa.

Język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, historia.

Klasa lingwistyczna przygotowująca do studiów na kierunkach: filologicznych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych, politologii i ekonomii.

Innowacja: „Podstawy tłumaczenia” – uczniowie poznają techniki wykorzystywane podczas tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz tłumaczeń pisemnych. „Państwo i prawo” – stwarza zainteresowanym uczniom większe możliwości nabycia wiedzy w zakresie stanowienia prawa, znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Warsztat artystyczny” ma na celu ułatwienie uczniom zrozumienia procesów artystycznych oraz społecznych, a także przygotowanie ich do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury. Dodatkowo uczeń nabędzie wiedzę z zakresu historii kultury z elementami sztuki klasycznej. Będzie ona stanowiła kontekst do poznawania zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz ich pogłębionej analizy.

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia,

z programami autorskimi: architektura w zarysie i archiCad.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

Klasa matematyczno-przyrodnicza przygotowująca do studiowania kierunkach związanych z naukami ścisłymi: na studiach technicznych, przyrodniczych i architektonicznych.

Innowacje: w klasie II prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Architektura w zarysie”. Podczas tych zajęć uczniowie poznają techniki rysunku architektonicznego. W klasie III uczniowie zapoznają się ze specjalistycznym programem komputerowym ArchiCad. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez architektów do projektowania.