Projekt „Patroni szkół”

Wakacje przed nami, a uzdolniona młodzież naszej szkoły już po raz trzeci bierze udział w projekcie, dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tym razem pod hasłem „Patroni szkół”.

13 czerwca br. odbyły się pierwsze warsztaty, dotyczące licencji, praw autorskich oraz stron internetowych, gdzie można szukać informacji na dany temat, prowadzone przez przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS), Panią Marię Śliwińską oraz Pana Piotra Kożurno. W tym roku wirtualna wystawa będzie dotyczyła generała powstania warszawskiego – Antoniego Chruściela ps. „Monter”, patrona Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej.