XXVI Seminarium Chemiczne 2019

W dniu 7 lutego 2019r. uczniowie klas biologiczno-chemicznych pod opieką pań: Doroty Kamińskiej i Ewy Skotnickiej wzięli udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, ILO w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział PTChem.W tym roku głównym tematem było zastosowanie polimerów w życiu codziennym. Młodzież zainteresowana rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii miała możliwość pochłonięcia ogromnej dawki wiedzy chemicznej podczas wykładów. Obejrzenia efektownych pokazów eksperymentów chemicznych. Maturzyści wykonywali doświadczenia samodzielnie w salach laboratoryjnych, a pozostali uczestnicy mogli zwiedzić Wydział Chemiczny. W opinii uczniów wycieczka ta była nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale także sprzyjała integracji grupy i współdziałania w niej.