Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu ” Przedsiębiorczość w praktyce”. Projekt realizowany będzie przez uczniów klasy 1m we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych- oddziałem w Rzeszowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, oddziałem Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, Izbą Administracji Skarbowej, Urzędem Marszałkowskim oraz Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Politechniką Rzeszowską. Projekt przebiegał będzie 3 stopniowo. Uczniowie będą brać udział w warsztatach i rozwiązywać zadania konkursowe.

Życzymy powodzenia.