OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ochrony przeciwpożarowej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3g Adrian Lasek, który w III grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajął I miejsce. Będzie więc reprezentował naszą szkołę i powiat w eliminacjach wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.