Pielgrzymka maturzystów

7 października 2023 roku uczniowie klas maturalnych udali się na pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy. Grupa maturzystów najpierw udała się Obozu Auschwtiz-Birkenau zwiedzając niemiecki obóz zagłady, gdzie poznali historię tego strasznego wydarzenia. Na następnie udaliśmy się na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej zawierzając jej pomyślne zdanie matury. Spotkanie maturzystów na Jasnej Górze rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty, dalej odbyła się konferencja wygłoszona w Bazylice Jasnogórskiej. Po konferencji uczestnicy pielgrzymki udali się na Wały Jasnogórskiena nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po nabożeństwie wszyscy wrócili do Bazyliki, gdzie miała miejsce uroczysta Msza Święta w intencji maturzystów, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Tegoroczną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę zakończył Apel Jasnogórski i nabożeństwo różańcowe przed cudownym obrazem Matki Bożej.