Dyrekcja szkoły

dyrektor

Dyrektor szkoły

mgr inż. Tadeusz Panek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - specjalność geodezja

Kontakt przez sekretariat szkoły
tel./fax 16 621 32 82
16 621 64 98

Wicedyrektor

mgr Mieczysław Rodzinka

Nauczyciel geografii i historii

Kontakt przez sekretariat szkoły
tel./fax 16 621 32 82
16 621 64 98

Wicedyrektor

mgr inż. Wiesław Wyczawski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - specjalność drogi

Kontakt przez sekretariat szkoły
tel./fax 16 621 32 82
16 621 64 98

Dyrektorzy szkoły od roku 1940

  • mgr inż. Tadeusz Panek 1992 - do dnia dzisiejszego
  • mgr Kazimierz Sztajner 1971(II)-1971(VIII)
  • inż. Tadeusz Broniewski 1940-1945

Wicedyrektorzy szkoły od roku 1962

  • mgr inż. Wiesław Wyczawski 2004 - do dnia dzisiejszego
  • mgr Mieczysław Rodzinka 1997 - do dnia dzisiejszego
  • mgr Elżbieta Ćwierz-Superson 1995-1997
  • mgr Tomasz Petry 1994-2003
  • mgr Danuta Kurek 1982-1995
  • mgr inż. Zdzisław Baran 1976-1981
  • mgr Kazimierz Sztajner 1962-1976

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do wakacji pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner