Powiatowy Konkurs Literacki

Tegoroczne tematy konkursowe:

  1. Wielcy ludzie na kartach pamiętnika… Jan Paweł II.
  2. Jaką rolę w literaturze i malarstwie odgrywa przyroda? Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
  3. „Cokolwiek się powie o kobiecie – jest prawdą” /Fryderyk Nietzsche/ Portrety kobiet w literaturze i filmie.

Regulamin-konkursu-literackiego-i-karta-zgłoszenia