KONKURS „English Champion”

 


REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU „English Champion” z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019

  1. Data rozpoczęcia : listopad 2018
  2. Data zakończenia: kwiecień 2019
  3. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
  4. Uczestnikami konkursu są uczniowie , którzy zostaną zgłoszeni do konkursu do 19.10.2018r.
  5. Poszczególne etapy konkursu:

I   etap      –      konkurs ortograficzny 

II   etap     –     konkurs kulturowy 

III etap      –     konkurs tłumaczeniowy

IV etap      –     konkurs gramatyczny 

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ucznia z poszczególnych roczników ( klasy I, klasy II, klasy III-IV).
  2. Po rozstrzygnięciu każdego konkursu, uczeń otrzyma adekwatną ilość punktów do zajętego miejsca. Przykładowy schemat przyznawania punktów:

I          miejsce-         50 pkt            IX        miejsce-         30 pkt

II         miejsce-         45 pkt            X         miejsce-         29 pkt

III        miejsce-         40 pkt            XI        miejsce-         28 pkt

IV       miejsce-         35 pkt            XII      miejsce-         27 pkt

V         miejsce-         34 pkt            XIII     miejsce-         26 pkt

VI       miejsce-         33 pkt            XIV     miejsce-         25 pkt

VII      miejsce-         32 pkt            XV      miejsce-         24 pkt

VIII     miejsce-         31 pkt            XVI     miejsce-         23 pkt …

  1. Uczeń, który nie przystąpi do konkursu otrzymuje 0 pkt za dany etap /konkurs/.
  2. Konkursy przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego.
  3. Koordynatorami konkursów są: p. A. Jamróz oraz p. E.Gruca-Drążek