Klasa 1B

Nazwa kierunku

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna.

Nazwa innowacji

Język angielski w medycynie.
Matematyka 3D.

Przedmioty rozszerzone

Biologia, chemia, matematyka.

Przedmioty punktowane

Język polski, matematyka, biologia, chemia.

Drugi język obcy

Język niemiecki.

Opis kierunku

Klasa przygotowująca do studiowania na kierunku lekarskim, farmacji, fizjoterapii, weterynarii, psychologii, biotechnologi, nanotechnologii, ratownictwa medycznego, analityki lub inżynierii medycznej, kosmetologii, dietetyki.

Na tym profilu uczeń:

  • w ramach innowacji poznaje medyczne słownictwo specjalistyczne w j. angielskim
  • uczestniczy w zajęciach i warsztatach z biologii i chemii w ramach partnerstwa z UJ w Krakowie, UMCS w Lublinie, Politechniką Rzeszowską, WSiZ w Rzeszowie, PANS w Krośnie.

Wymagana minimalna ilość punktów

110 pkt.