Biblioteka

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
W. Szymborska