Spotkanie po latach

Abiturienci rocznika 1964-1969 Technikum Drogowego w Jarosławiu spotkali się po 50 latach od ukończenia szkoły. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, gdzie przywitała ich Pani Dyrektor Renata Tomaka-Pasternak.

Pani Dyrektor przedstawiła rys historyczny szkoły, a uczniowie podzielili się swoimi wspomnieniami i wrażeniami, powrócili pamięcią do wychowawców i nauczycieli uwidoczniając ich osiągnięcia w edukacji wspomnianych wyżej uczniów. Podziwiali osiągnięcia i zmiany, jakie dokonały się w ich dawnych murach szkolnych.

Spotkanie pokazało jak duży wpływ na rozwój drogownictwa w naszym kraju miała szkoła, do której uczęszczali.

Austria, Stany Zjednoczone, Polska (Śląsk, Pomorze, Podkarpacie, Małopolska), stanowiły przystań drogowców tej szkoły, którzy stawili się na spotkanie. Projektowali, budowali i utrzymywali drogi.

Dalsze wspomnienia i osobiste zwierzenia przekazywali pomiędzy sobą na spotkaniu przy muzyce i tańcach do białego rana.