LIST DO ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Nikt nie zawdzięcza wszystkiego wyłącznie sobie”.

Drodzy Absolwenci!
  
Za Wami kolejny ważny etap życia. Już dziś ze świadectwami ukończenia szkoły wkroczycie w swoją dorosłość i w nowe wyzwania. 

Mam nadzieję, że pobyt w szkole umożliwił Wam nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności odpowiednich do Waszego kierunku i profilu kształcenia, ale także rozwinął Wasze zainteresowania i predyspozycje, uwrażliwił na piękno i potrzeby drugiego człowieka, nauczył kreatywności i twórczego działania oraz przygotował do podejmowania dojrzałych decyzji. Należy pamiętać także o tym, że szkoła to czas nie tylko nauki, ale to również czas spotkania z drugim człowiekiem. To czas budowania przyjaźni, rodzenia się sympatii czy miłości, które, pielęgnowane, trwają przez całe życie. 

Bardzo chciałbym wierzyć w to, że wiedza zdobyta w szkole i praca, którą włożyliście w swój dzisiejszy sukces ukończenia szkoły zaowocuje w przyszłości zdaną maturą, wymarzonymi studiami, karierą zawodową, satysfakcjonującą pracą i sukcesami w życiu osobistym. 

Drodzy Absolwenci! U progu Waszego dorosłego życia, gratuluję Wam ukończenia szkoły i życzę trafnych życiowych wyborów. Patrzcie z młodzieńczym optymizmem w przyszłość, wyznaczajcie sobie ambitne cele i realizujcie swoje marzenia. Nie zapominajcie jednak o tych, którzy doprowadzili Was do miejsca, w którym teraz jesteście. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o Nauczycielach, Wychowawcach, Katechetach i Pracownikach niepedagogicznych, którzy przez cały pobyt w szkole Wam towarzyszyli, którzy Was nie tylko nauczali i wychowywali, ale i też wspierali, pomagali i niejednokrotnie wiele wybaczali. 

Dlatego w tym dniu szczególne podziękowania składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, bo to właśnie Państwo staliście zawsze najbliżej swoich uczniów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, motywując ich do pracy oraz poświęcając im swój czas, uwagę i serce. Głęboko ufam, że kiedyś po latach, uczniowie docenią Państwa pracę i będą Wam wdzięczni, a Wy z satysfakcją popatrzycie na swoich wychowanków. 

Drodzy Absolwenci! Już niedługo Wasze drogi się rozejdą i będziecie szukać swojego miejsca w świecie. Głęboko wierzę, że zabierzecie ze sobą nie tylko dobre, piękne i niezapomniane wspomnienia, ale będziecie stanowić wspaniałą wizytówkę swojej szkoły, miasta i powiatu. A w swojej życiowej drodze pamiętajcie, że „…nikt z Was nie jest ani „lepszy” ani „gorszy”,bowiem każdy otrzymał w darze talenty potrzebne mu, by iść własną drogą”. ( P. Coelho)

Starosta Jarosławski

Tadeusz Chrzan