Uczniowie klas prawno-biznesowych na Dniach Otwartych Sądu Okręgowego w Przemyślu

W ramach realizacji programu autorskiego „Państwo i prawo” klasy prawno-biznesowe 1p i 2p brały udział w Dniach Otwartych Sądu Okręgowego w Przemyślu. Klasa 2p uczestniczyła w spotkaniu „Mediacja- alternatywny sposób rozwiązywania sporów” prowadzone przez panią mediator sądową w sprawach karnych-Anetę Gierczak oraz pana Patrycjusza Nowakowskiego, natomiast klasa 1p dowiedziała się na czym polega rola asystenta sędziego w sądownictwie powszechnym. Pod okiem opiekunów sądowych uczniowie poznali procedury bezpieczeństwa obowiązujące w sądzie, odwiedzili sale rozpraw, archiwum – ekspozyturę centralnych ksiąg wieczystych, Niebieski Pokój, który służy do przesłuchiwania dzieci, gabinety lekarskie oraz cele, w których przetrzymuje się osoby tymczasowo zatrzymane.