OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY ALCHEMIK

Dnia 7 marca 2019r. już po raz czwarty odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ Alchemik”. Celem Konkursu było utrwalenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii. Konkurs przeprowadzany jest we współpracy merytorycznej w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły. Życzymy im wszystkim sukcesu i rozwijania umiejętności chemicznych.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Sylwia Zielińska i Dorota Kamińska