„Masz prawo do mediacji”

W dniu 27.02.2019 uczniowie klas prawno-biznesowych uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach na temat mediacji.  Spotkanie przeprowadzili  pani Elżbieta Damm  (mediator , prawnik, trener oraz Prezes zarządu Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”  https://pl-pl.facebook.com/mediatorzypolscy/) oraz pan Tomasz Brodowicz (mediator,  prawnik oraz członek Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”).  W czasie wykładu uczniowie zostali zapoznani z ideą mediacji oraz jej zasadami.  Natomiast warsztaty dały możliwość realnej „próby sił”, począwszy od ćwiczeń integrujących, kończąc na próbie rozwiązania konfliktu i doprowadzeniu do ugody.

Serdecznie dziękujemy za owocne spotkanie i liczymy na dalszą współpracę.