Uwaga stypendyści Urzędu Marszałkowskiego

Przypominamy, że uczniowie, którzy otrzymują w tym roku szkolnym stypendium Urzędu Marszałkowskiego zobowiązani są do wypełnienia ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju. Ankietę należy wypełnić na tym  koncie, na którym wypełniony został wniosek złożony do UM. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie. Ankietę należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować złożyć w sekretariacie szkoły do 26.02.2019 r.