Warsztaty na PWSW w Przemyślu

28 listopada 2018r uczestniczyliśmy w Dniu Warsztatów i Wykładów Otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Uczniowie klas 3j, 2cm i 1b wysłuchali wykładu pana doktora Jacka Rachfała pt. Why is English Pronunciation so Remote from its Spelling? i wzięli udział w warsztatach „A Crash Course in Effective Learning” przeprowadzonych przez panią mgr Monikę Adamowicz, natomiast w Instytucie Sztuk Projektowych uczniowie klas 1a i 2a doskonalili swoje umiejętności na warsztatach „Rysunek – podstawy portretu” przeprowadzonych przez pana mgr Tomasza Bielańskiego.