JUVENES TRANSLATORES

Ogólnopolski konkurs tłumaczeniowy

Jeśli posługiwanie się językiem angielskim nie stanowi dla Ciebie problemu, a język polski uważasz za doskonałe narzędzie wyrażania poglądów swoich i cudzych, zapraszamy do spróbowania swoich sił na polu profesjonalnego tłumaczenia.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o przetłumaczenie następującego tekstu (link poniżej) i oddanie go w nieprzekraczalnym terminie 19 XI 2018 (poniedziałek) na ręce p. Elżbiety Grucy-Drążek. Tekst, z podanym imieniem i nazwiskiem oraz klasą, może być napisany odręcznie lub komputerowo. Wśród oddanych prac wybierzemy najlepsze i ich autorzy wezmą udział w konkursie 22 XI 2018 (czwartek).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/juvenes-translatores_2017_text_en_english.pdf