Światełko Pamięci

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w akcji „Światełko Pamięci”. Zebraliśmy ponad 1800 sztuk zniczy i jest to rekordowy wynik!

Największym zaangażowaniem wykazały się klasy 1cm, 1b oraz 1g, która zebrała największą ilość zniczy. Te klasy otrzymują immunitet Dyrektora, a klasa 1g dodatkowo wyjedzie na spotkanie z podróżnikiem.

Znicze zostały przekazane do Biura Pani Poseł Anny Schmidt-Rodziewicz i zostaną złożone na polskich grobach na Ukrainie. W ramach uznania Pani Poseł zaprosiła przedstawicieli wyżej wymienionych klas, aby uczestniczyli w tym wydarzeniu.