Turniej integracyjny klas pierwszych

ŚRODA 24.10.2018  godz. 940 – 1125

UWAGA! Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla klas starszych, planowane zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się poza salą gimnastyczną.