ENTER YOUR FUTURE – AIESEC w ZSDGiL PODSUMOWANIE

W dniach od 16-30.09. 2018 uczniowie ZSDGiL mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w kolejnej odsłonie projektu Enter Your Future przygotowanego we współpracy z AIESEC.

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Organizacja promuje cele zrównoważonego rozwoju zgodnie ze stanowiskiem ONZ.

W ramach projektu gościliśmy Teonę Marakvelidze z Gruzji oraz Margareth Wita Avelyn z Indonezji. Wolontariuszki przeprowadziły 56 godzin warsztatów w 19 klasach, brały udział w licznych spotkaniach organizowanych przez uczniów, wraz z klasą 2cm zdobyły Połoninę Caryńską oraz brały udział w warsztatach w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej w Duńkowicach.

To tylko fakty i liczby. Jednak to co zyskaliśmy biorąc udział w projekcie trudno szacować „szkiełkiem i okiem”.  Wspaniałe przyjaźnie, doskonała atmosfera, otwartość i serdeczność przy równoczesnym zdobywaniu wiedzy o świecie oraz szlifowaniu języka angielskiego.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Renacie Tomace-Pasternak za umożliwienie nam wzięcia udziału w projekcie, Radzie Rodziców za wsparcie finansowe oraz Pani Małgorzacie Drapale i Aleksandrze Hołowacz za zaangażowanie i poświęcenie. Wszystkim uczniom, a zwłaszcza Julii Teledze z 3s za nieocenioną życzliwość.

Dziękuję również wspaniałym rodzinom Państwa Aleksandry i Wiesława Hołowaczów oraz Alicji i Pawła Telegów za otwarcie swoich serc i domów na przyjęcie Teo i Wity.

Great job!

Anna Wróbel (koordynator projektu)