SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

W ramach współpracy z Lokalnym Centrum Wolontariatu nasi uczniowie brali udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, które odbyło się 24 września w Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu.