„Zmagania o kształt niepodległości”

W dniu 17 września br. uczniowie klasy 2j wraz z opiekunem udali się do Katolickiego Centrum Kultury w Jarosławiu na wykład historyczny prof. Mieczysława Ryby z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. „Zmagania o kształt niepodległości”. Uczniowie zdużym zainteresowaniem słuchali wykładu, który dotyczył kształtu Polski po odzyskaniu niepodległości, a także roli kościoła katolickiego w kształtowaniu ówczesnej Rzeczypospolitej. Wykład przedstawiał zmagania o dobro Ojczyzny w dzisiejszej rzeczywistości oraz poruszał kwestię kształtowania postaw patriotycznych. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia Pomnika Pamięci Narodowej przy parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. W ten uroczysty sposób mogli uczestniczyć w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości.